CÙNG EBISU GIAO LƯU VỚI HIỆP HỘI THANH NIÊN NHẬP BẢN

Vui mừng thông tin tới các Cô/chú anh/chị/em. Sự kiện “EBISU- Nhịp cầu kết nối sản xuất và thương mại song phương Nhật Bản – Việt Nam” vào ngày 11/09/021 tới đây, chúng ta sẽ cùng giao lưu với HIỆP HỘI THANH NIÊN NHẬT BẢN. Đây là tổ chức đã thành lập được hơn 40 năm với trên 40.000 doanh nghiệp Nhật Bản là thành viên. Sau đây, tôi xin gửi mọi người giới thiệu sơ lược về Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thanh Niên Nhật Bản.
???̣̂? ??̣̂? ????? ?????̣̂? ????? ???̂? ???̣̂? ??̉? (???)
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THANH NIÊN NHẬT BẢN (YEG) thuộc bộ Công Thương đã thành lập được trên 40 năm với mục đích nuôi dưỡng sự phát triển của các doanh nghiệp trẻ nhằm hướng tới một xã hội có kinh tế thịnh vượng.
YEG là nơi để học tập lẫn nhau của những doanh nhân trẻ, những người sẽ dẫn dắt thế hệ tiếp theo của nền kinh tế đất nước.
Với mục đích hoạt động đầy ý nghĩa như vậy, tới tháng 4 năm 2020, YEG đã được thành lập được 470 phòng thương mại và Công Thương trên toàn quốc, thành lập được 415 câu lạc bộ thanh niên là thành viên YEG Nhật Bản.
Các hoạt động YEG tập trung vào nghiên cứu về quản lý doanh nghiệp, bao gồm sự phát triển của công ty thông qua các hoạt động trao đổi ý kiến, đưa ra vấn đề và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề khác nhau xung quanh môi trường doanh nghiệp từ quan điểm của những người kinh doanh trẻ. Hiện tại, kỳ vọng đối với YEG ngày càng mở rộng, chẳng hạn như đóng góp vào sự hồi sinh các khu vực và củng cố tổ chức của Phòng Công Thương thông qua các hoạt động này.
Đối với hoạt động giao lưu, giao thương: YEG cũng không ngừng phát triển thông qua sự giao lưu, giao thương. Việc giao lưu, giao thương không chỉ trong phạm vi nội bộ các địa phương mà còn mở rộng sự ảnh hưởng trên phạm vi toàn nước Nhật.
Các hoạt động kinh doanh khác nhau dựa trên các cuộc họp trao đổi kinh doanh và các buổi học tập về quản lý được tổ chức. Việc học hỏi, nâng cao kỹ năng và mạng lưới có thể ứng dụng cho các cá nhân, các cuộc họp đơn lẻ và các doanh nghiệp nội bộ.