DANH SÁCH KHÁCH MỜI THAM DỰ LỄ RA MẮT: EBISU – NHỊP CẦU KẾT NỐI SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG NHẬT BẢN – VIỆT NAM

Cập nhật danh sách khách mời là đại diện của các hội / các hiệp hội doanh nghiệp tại Nhật Bản, các nhà máy sản xuất tại Nhật Bản:
?- ???̣̂? ??̣̂? ????? ?????̣̂? ????? ???̂? ???̣̂? ??̉? (???):
Ông YAMAMOTO đại diện cho hơn 40.000 doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là Hiệp hội DN rất uy tín Tại Nhật Bản, là doanh nghiệp có sức ảnh hưởng rất lớn đối với chính phủ cũng như đối với mạng lưới doanh nghiệp tại Nhật Bản.
??- ???̣̂? ??̣̂? ????? ?????̣̂? ???̣̂? ??? ??̣? ???̣̂?.
1. Bà Tống Kim Giao: Phó chủ tịch phụ trách đối ngoại Hiệp hội
2. Ông Ishida Ken: Trưởng Ban kinh tế hiệp hội
3. Phan trung Hiếu:Trưởng ban văn hoá xã hội
4. Phạm Thị Nhung:Phó ban Kinh Tế
5. Bùi Thị Kim Nhung: Phó ban đối ngoại.
???- Đ?̣? ???̣̂? ???̂́? ???̀ ??́? ??̉? ???̂́?:
1. Mr INOUE tokuichi: đại diện khối nhà máy sản xuất Thực phẩm chức năng
2. Ms Yamamoto Hiroko: đại diện khối nhà máy sản xuất mỹ phẩm