• Công ty cổ phần sinh thái Ruộng Rươi
  • chống hàng giả vatap
Hồ sơ công ty
  • Tên công ty: Không có
  • Loại hình công ty: Không có
  • Thị trường chính: Không có
  • Mã số thuế: 12345654
  • Năm thành lập: 2021
Ngành nghề kinh doanh
  • Nông sản
  • Xây dựng

Công ty cổ phần sinh thái Ruộng Rươi

Kinh doanh sản phẩm Gạo các loại – bánh gạo – chả rươi – mắm cáy – dấm gạo

Thông tin liên hệ