01

NHẬN YÊU CẦU & LẬP KẾ HOẠCH

  • Lắng nghe mong muốn, yêu cầu của KH và đưa ra những đề xuất cụ thể để đạt được kết quả phù hợp.
  • Trao đổi thông tin sản phẩm, số lượng mong muốn, ngân sách và các yêu cầu đặc biệt khác (nếu có)

02

NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

  • Sau khi xác nhận đơn hàng khách hàng sẽ đặt cọc 100.000 yên để triển khai giai đoạn tiếp theo (khoản phí này sẽ khấu trừ vào đơn hàng đầu tiên,và sẽ không được hoàn trả lại nếu khách hàng dừng triển khai).

03

SẢN XUẤT MẪU

  • Sản xuất mẫu thử nghiệm theo yêu cầu của KH.
  • Tư vấn và bổ sung ,đề xuất để KH có được sản phẩm như ý muốn

04

LỰA CHỌN BAO BÌ & MẪU THIẾT KẾ

  • Tư vấn , trao đổi mẫu mã thiết kế , bao bì & vật dụng phù hợp với hình ảnh sản phẩm khách hàng muốn triển khai.

05

THẢO LUẬN HỢP ĐỒNG

  • Chốt đơn và kí kết hợp đồng.
  • Khách hàng trả trước 50% giá trị hợp đồng.